Η Κάνναβη στην αντιμετώπιση του Καρκίνου

Ενσωμάτωση της κάνναβης στην κλινική φροντίδα του καρκίνου [μελέτη 1/3]

Από: DI Abrams*, “DI DI Abrams*, “Abrams*, DI Abrams*, ““Integrating cannabis into clinical cancer care” DI Abrams*, “Curr DI Abrams*, “Oncol. 2016 DI Abrams*, “Mar; DI Abrams*, “23(Suppl DI Abrams*, “2): DI Abrams*, “S8–S14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4791148/ * Hematology-Oncology, San Francisco General Hospital; Integrative Oncology, UCSF Osher Center for Integrative Medicine; and University of California–San Francisco, San Francisco, CA, U.S.A.

Διαβάστε περισσότερα στο παρακάτω PDF: